ข้อมูล eBook

ชื่อ: 9 รัชกาล นพรัตน์รัตนโกสินทร์ (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล, บก.

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 9 พระองค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายละเอียด นำเสนอด้วยเรื่องเล่าผ่านภาพประกอบอันสวยงาม ชวนติดตามทั้งเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-14 01:22
2018-12-26 01:26
2018-12-06 01:16
2018-11-02 01:29
2018-09-26 01:16
2018-09-14 01:19
2018-08-29 01:13
2018-08-23 01:13
2018-08-16 01:12
2018-08-09 01:11
2018-08-03 01:15
2018-07-03 01:12
2018-06-16 01:11
2018-05-08 01:14
2018-02-02 01:09

หน้า