ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง(ชุดดินแดนในฝัน) ฝรั่งเศส

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการเที่ยวรอบโลก

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 ฝรั่งเศส ประเทศที่แสนงดงาม แหล่งกำเนิดศิลปะหลายยุคหลายสมัย วัฒนธรรมที่หยั่งรากลึก และแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติที่หนักแน่นมั่นคง ในอีกมุมหนึ่ง...สีสันแห่งชีวิตคนเมืองยังคงดำเนินต่อไป พร้อมกับบางคนที่กำลังปลดปล่อยจินตนาการให้ล่องลอยไปในดินแดนแห่งนี้..