ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: จิตวิทยาการพูดครองใจคน ครองโลกได้

ผู้แต่ง: วจิกานต์

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"โบราณเขาบอกว่าพูดดีเป็นศรีแก่ปาก
แต่สถานการณ์จริงนั้น การพูดที่ดี
ยังแสดงถึงบุคลิกภาพที่ดีของตัวผู้พูดเอง"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-03-29 08:57
2016-11-30 09:10