ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทพเจ้าไอยคุปต์

ผู้แต่ง: เอกชัย จันทรา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“เทพเจ้าไอยคุปต์” สารนุกรมความรู้ประวัติศาสตร์เล่มนี้ เน้นให้ผู้อ่านและผู้สนใจได้เสพรับความรู้และเต็มอิ่มไปกับภาพประกอบสี่สี ทั้งสนุกสนานไปกับเรื่องราวที่เน้นไปยังเรื่องของเทพอันเป็นที่สักการะและนับถือของชาวอียิปต์โบราณซึ่งว่าไปแล้ว บรรดาเทพเจ้าของชาวอียิปต์เหล่านี้ เทพบางองค์หรือสัตว์ประหลาดบางตนนั้นยังคงมีบทบาทในบางความเชื่อและบางศาสนามาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย