ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลอ คอร์บูชิเยร์ สถาปนิกผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งศวรรษที่ 20

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้และทำควาวมเข้าใจทั้งชีวติและผลงานของสถาปนิกผู้นี้ ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต แสวงหาแรงบันดาลใจด้านสถาปัตยกรรมได้ในเล่มนี้