ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรียนภาษาจากข้อความโดนๆ

ผู้แต่ง: ลลินดา

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เทคนิคหนึ่งในการเรียนภาษาให้ได้ผลดีนั้น คือการหาสิ่งช่วยจำ และสิ่งช่วยจำของแต่ละคนนั้นมักจะเป็นประโยคโดนๆ ที่เขียนได้สะดุดใจ เราจึงรวบรวมข้อความโดนๆ ทั้งหลายนำมางัดเอาเรื่องราวของภาษาที่สอดแทรกอยู่กลายเป็นหนังสือที่คุณจะได้อ่าน GET! ทั้งข้อความดีๆ น่าขบคิด และเกร็ดภาษาที่ควรรู้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-30 01:25
2018-08-07 01:14
2016-11-30 09:10