ข้อมูล eBook

ชื่อ: กษัตริย์และราชวงศ์ในยุโรปยุคกลาง

ผู้แต่ง: อนันตชัย  จินดาวัฒน์

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"กษัตริย์และราชวงศ์
ในยุโรปยุคกลาง

จากชนป่าเถื่อนในสายตาจักรวรรดิโรมันในอดีตที่ทั้งถูกปราบและเข่นฆ่า แต่ในท้ายที่สุดแล้วกลับยึดเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันได้อย่างไรศึกษาที่มาที่ไปการก่อรูปเป็นประเทศสำคัญๆของยุโรปในปัจจุบัน ผ่านเรื่องราวยุคกลางที่กินเวลาเนินนานราวหนึ่งพันปี ผ่านสงครามครูเสด การประหัตประหาร ชิวไหวชิงพริบทางการเมือง ไปจนถึงการชิงอำนาจทั้งด้านอาณาจักรและศาสนาจักรก่อนจะเป็นยุโรปในปัจจุบัน
"