ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน

ผู้แต่ง: ฟินแมน

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"พูดภาษาอังกฤษเก่งทันใจ มั่นใจในทุกสถานการณ์ ติดต่องานลูกค้าต่างชาติ พรีเซนต์งานกับ BOSS ฝรั่ง ประชุมระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงาน AEC เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน ! SPEAK GOOD ENGLISH @ WORK หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ฝรั่งเข้าใจ คนไทยอ้าปากค้าง !"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2016-11-30 09:10