ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถนอมปอด ยับยั้งสารพัดโรค

ผู้แต่ง: หมอไพร

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ถนอมปอด ยับยั้งสารพัดโรค” จะทำให้คุณรู้ข้อบกพร่องในร่างกาย ปอดพร่องย่อมก่อให้เกิดโรค และเกี่ยวเนื่องกับอวัยวะอื่นๆ อีกมากมาย โรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจล้วนเกี่ยวข้องกับปอดทั้งสิ้น มาเรียนรู้วิธีป้องกัน และวิธีรักษายับยั้งสารพัดโรคด้วยตัวคุณเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-30 01:17
2016-11-30 09:10