ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง: ประเวศ วะสี

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ผู้เขียนเสนอผ่านบทความ ๙ เรื่อง เร้อมยกตัวอย่างทั้งบุคคลและองค์กรชุมชนกับแนวทางตามพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว