ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง: วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์  

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประมวลบท “ปุจฉาวิสัชนาธรรม” อันทรงคุณค่า ระหว่าง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กับ “พระอริยสงฆ์” ผู้มีปัญญาบารมีอันสูงส่ง อาทิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงพ่อเกษม เขมโก หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ และท่านพุทธทาสภิกขุ