ข้อมูล eBook

ชื่อ: พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า “วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาเหมือนคนแขนขาพิการ ศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอด” ที่เขากล่าวว่า “ศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอด” ก็เพราะศาสนามักผูกโยงกับ “ศรัทธา” และศรัทธาที่ไม่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบนั้นง่ายที่จะนำไปสู่ความงมงาย
จะอย่างไรก็ตาม “ความงมงาย” ดูจะไม่ได้มีอยู่เฉพาะในผู้นับถือศาสนาเท่านั้น แม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็สามารถเกิดความงมงายได้เช่นกัน ดังมีผู้วิจารณ์ว่า วิทยาศาสตร์กำลังแสดงบทบาทเป็นศาสนาแบบใหม่โดยผูกขาดว่า อะไรก็ตามที่ไม่ดำเนินไปตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ความรู้ หากเป็นเช่นนั้นจริง ข้อความที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้ข้างต้นก็คงจะไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะสิ่งที่เขามองข้ามไปก็คือความงมงายในวิทยาศาสตร์นั่นเอง