ข้อมูล eBook

ชื่อ: กับดักความสำเร็จ Think Like A Hunter

ผู้แต่ง: ลิม คัมมาร์

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คุณจะทำอย่างไรให้สำเร็จ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ต่างหากเพราะถ้าหากขาดความต่อเนื่อง ขาดการเรียนรู้ขาดระเบียบวินัยโดยเฉพาะการเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วในไม่ช้าสิ่งต่างๆก็จะหมุนกลับมาสู่จุดเดิม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-14 01:15
2018-08-08 01:14
2018-08-02 01:12