ข้อมูล eBook

ชื่อ: English Fast Track (ม.ต้น)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลักสูตร ม.ต้น ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ กับตัวอย่างและแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายละเอียด อุดมด้วยคำศัพท์และตัวอย่างรูปประโยค การเรียน grammar แบบเข้าใจง่าย รวมถึงการฝึกอ่าน passage ทั้งสั้นและยาวอย่างมืออาชีพ