ข้อมูล eBook

ชื่อ: English Genius ม.ต้น

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สู่ความเป็นอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ แล้วการเรียนภาษาอังกฤษ จะเป็นเรื่องง่าย ภายในเล่มมีเนื้อหา Reading Between / beyond the lines ที่ยังไม่มีใครเปิดสอน เรียนรู้ศัพท์อัตโนมัติ 1,000 คำ โดยไม่ต้องท่อง และเทคนิคการทำข้อสอบ Error ในเวลาไม่ถึงนาที