ข้อมูลวีดีโอ

ติวชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ:

เนื้อหา

<p>ชื่อคอร์ส : วิชาชีววิทยา สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม</p>

<p>จุดเด่นของคอร์สนี้</p>

<p>เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ครอบคลุมเนื้อหาระดับ ม.ต้น วิธีวิเคราะห์คำถาม เข้าใจได้ง่าย นำไปใช้สอบได้จริง อัพเกรด หรือเพิ่มคะแนน ได้ในระยะเวลาสั้นๆ</p>
||