ข้อมูลวีดีโอ

ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ:

เนื้อหา

<p>ชื่อคอร์ส : วิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา</p>

<p>จุดเด่นของคอร์สนี้<br />
1. ได้คิดเลือกโจทย์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่มีการออกสอบบ่อย<br />
2. โดยที่โจทย์ส่วนของการประยุกต์คำนวณพีชคณิตนั้นจะถูกเน้นเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นสัดส่วนที่ออกมากที่สุด รองลงมาแล้ว จะเป็นโจทย์แนวเรขาคณิตวิเคราะห์<br />
3. โดยตัวของโจทย์แต่ละข้อจะเอาหลายๆ สูตรมารวมกัน ดังนั้นมันจึงเหมาะกับการทำโจทย์ที่หลากหลายและเป็นการทบทวน สูตรเลขต่างๆที่จำเป็นต้องมีติดตั่วก่อนเข้าห้องสอบ</p>
||