ข้อมูลวีดีโอ

ติว GAT ภาษาอังกฤษ

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ:

เนื้อหา

<p><strong>GAT ภาษาอังกฤษ</strong><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;เน้นเพื่อเตรียมตัวสอบ GAT ,O-NET) ม.5-ม.6 เป็นคอร์สสอนเนื้อหาตอบสนองผู้ที่ต้องการสอบ GAT&nbsp;และสอบ O-NET เนื้อหาครอบคลุมเรื่องสำนวนบทสนทนา ในข้อสอบส่วนบทสนทนา สอนคำศัพท์จาก synonyms และ root (รากศัพท์)เน้นคำศัพท์ที่ยากๆ และการอ่าน passage&nbsp;คำถามในข้อสอบการอ่านทุกประเภท และการเติมคำในประโยค Sentence Completion รวมทั้งหลักการเชื่อมโยง รวมทั้งการทำข้อสอบError Detection ครอบคลุมทุกเนื้อหาในภาษาอังกฤษ GAT&nbsp;</span></p>
||