ข้อมูลวีดีโอ

Beginner Step 1 Grammar ภาษาอังกฤษง่ายๆ สไตล์ อ.เบนนี่

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ:

เนื้อหา

<p><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:verdana,arial,sans-serif; font-size:14px">เนื้อหาเหมาะสำหรับน้องๆป. 6 ที่พอมีพื้นฐาน และม.1-ม.3 หรือม.ปลายที่ไม่เก่ง เนื้อหาประกอบด้วย part of speech,noun, pronoun, adjective , adverb, verb, tense เบื้องต้น และ vocabulary &nbsp;</span></p>
||